Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van het Urimon onderzoek. Het Urimon onderzoek wordt uitgevoerd door You2yourself BV (Y2Y) gevestigd aan de Colosseum 65, 7521 PP in Enschede. KvK-inschrijfnummer: 71501975 met BTW nr 858739781B01. Het beschermen van de privacy van deelnemers en zorgprofessionals is van het grootste belang voor Urimon. Persoonsgegevens worden daarom met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Urimon houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. Verantwoordelijk voor de gegevensverwerking zijn de behandelend arts en Urimon. Voor vragen of contact kunt u mailen met info@urimon.nl. Waar we in deze privacyverklaring verwijzen naar ‘persoonsgegevens’, bedoelen we de informatie die u aan ons verstrekt over u. Zoals bijvoorbeeld uw naam, e-mailadres en telefoonnummer. Dat doet u geheel vrijwillig. Waar we in deze privacyverklaring verwijzen naar ‘gezondheidsgegevens’, bedoelen we de informatie die u aan ons verstrekt over u. Zoals bijvoorbeeld uw medicijngebruik of eventuele erfelijke aandoeningen. Dat doet u geheel vrijwillig.

Doel verwerken en opslaan gegevens

Uw persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt om u te informeren en contacteren voor hetgeen waarvoor u het betreffende contactformulier hebt ingevuld. De samenstelling van de gevraagde gegevens is per formulier zo aangepast, dat we u geen informatie vragen en/of opslaan die niet relevant is voor hetgeen waarvoor u uw gegevens deelt. Het delen van uw gegevens is per definitie volledig vrijwillig. We onderscheiden 4 typen persoonsgegevens die we op deze website verwerken:

  1. Informatieaanvraag: één formulier op de website heeft als doel u te informeren over onze studie of een specifieke vraag die u zelf hebt gesteld. De gevraagde gegevens beperken zich tot naam, e-mail en telefoonnummer om u te kunnen bereiken voor de gevraagde informatie.
  2. Inschrijfformulier: In het inschrijfformulier vragen we meer persoonsgegevens dan naam, email en telefoonnummer. Het inschrijfformulier dient ervoor om u de kans te geven mee te doen aan de Urimon studie en voldoet aan alle wetgeving op dat gebied. U hebt altijd het recht om uw inschrijving te annuleren binnen de wettelijk bepaalde bedenktijd. Na ontvangst van de gegevens zullen wij vervolgens per e-mail, sms en/of telefoon contact met u opnemen om u te voorzien van de gevraagde informatie.
  3. Deelname aan de studie: wanneer u deelneemt aan de studie dan hebben we meer informatie nodig dan van het inschrijfformulier. Naast een urine- en eventueel bloedmonster dat u inlevert bij de prikpost, vragen we u om, vrijwillig, 1 x per 4 maanden antwoord te geven op een aantal vragen over uw gezondheid. Uw (contact)gegevens in combinatie met deze antwoorden en de data na analyse van uw urine/bloed monsters worden uitsluitend gebruikt voor datgene waarvoor u in het toestemmingformulier toestemming hebt gegeven.
  4. Nieuwsbrief: het kan zijn dat u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief. Na het aanmelden ontvangt u periodiek de nieuwsbrief per e-mail om u van de dienstverlening en algemene informatie rondom de Urimon studie te voorzien.

Duur van opslag persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden niet langer opgeslagen dan strikt noodzakelijk. Voor contactformulier 1 geldt dat gegevens 12 maanden na verstrekking worden gewist. We zijn er dan zeker van dat er voldoende gelegenheid is geweest om u te informeren over hetgeen waarvoor u uw persoonsgegevens hebt achtergelaten. Bij een nieuwsbrief aanmelding bewaren we uw gegevens zolang u ingeschreven bent, u kunt zichzelf ten alle tijden zelf actief afmelden via een link in de nieuwsbrief. Bij het inschrijfformulier om deel te nemen aan de studie, bewaren we uw persoonsgegevens gedurende de deelname om uitvoering te kunnen geven aan de overeenkomst. Ook als uw gegevens tussentijds verwijderd zijn uit de informatie- en/of nieuwsbriefdatabase.

Beveiliging

Uw persoonsgegevens zijn veilig. De toevertrouwde gegevens worden beveiligd met behulp van technische en administratieve veiligheidsmaatregelen om het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging zo klein mogelijk te maken. Hierbij kunt u denken aan firewalls, versleuteling van gegevens, beveiligde verbindingen en fysieke en administratieve toegangscontroles tot aan de data en servers.

Verstrekking persoonsgegevens aan derden

Om de door u aangevraagde informatie toegankelijk te maken, werkt Urimon samen met derde partijen. Denk hierbij aan een post/pakket verwerker, een website beheerder, een partij die de cloudserver beheert (hosting), automatische telefoon connectie, nieuwsbriefsysteem en administratiesoftware. Een belangrijke partner is de AVG-compliant cloud omgeving van Amazon (AWS) www.aws.amazon.com. Deze cloud-infrastuctuur is gecertificeerd volgens onder andere ISO 27001 voor technische maatregelen, ISO 27017 voor cloud security, ISO 27018 voor cloud privacy en zorgt ervoor dat Urimon met u als deelnemer in contact kan komen. Binnen deze cloud infrastructuur heeft Urimon alle mogelijke maatregelen genomen om te verzekeren dat uw gegevens veilig (versleuteld) worden verstuurd, verwerkt en opgeslagen. STIBION (de Stichting Biobank Oost Nederland) heeft als enige toegang tot deze servers en de daarop opgeslagen data. Fysiek wordt alle data verwerkt en opgeslagen op servers die gelokaliseerd zijn binnen de EU in Ierland. Een andere belangrijke partner is Daklapack/How Are You Diagnostics BV. Zij zijn verantwoordelijk voor het versturen van de urinekits en maken hiervoor gebruik van uw adresgegevens. Uw e-mailadres wordt gebruikt om u te informeren over de verzendstatus van uw pakket. Met alle betrokken partijen is een zogenaamde Verwerkersovereenkomst afgesloten. Via deze overeenkomst is o.a. de veiligheid en het tijdig wissen van uw persoonsgegevens gewaarborgd.

Recht op inzage, rectificatie, intrekken of wissen van de persoonsgegevens

Graag wijzen we u op de mogelijkheid om op verzoek de door ons opgeslagen persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, in te trekken en/of te laten wissen uit onze database. Stuur hiervoor een e-mail naar info@urimon.nl.

Het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Bent u het niet eens met de hierboven omschreven privacyverklaring of de manier waarop wij omspringen met uw gegevens? U hebt dan het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/. Deze privacyverklaring kan op ieder moment worden aangepast. We raden u aan de privacyverklaring regelmatig te raadplegen.

Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine stukjes informatie die uw internetbrowser opslaat op uw computer. Wij gebruiken cookies om bijvoorbeeld het inloggen op onze website gemakkelijker te maken en om statistieken (Google Analytics) bij te houden. Urimon gebruikt enkel cookies die noodzakelijk zijn voor analyse en optimalisatie van de website, omdat hiermee de gebruiksvriendelijkheid van de website wordt verbeterd. Wij gebruiken geen cookies voor marketingdoeleinden, of om functionaliteit van andere websites (delen via social media) mogelijk te maken. U verleent toestemming door actief akkoord te gaan met het plaatsen van cookies of door gebruik te maken van onze website.