Wie zijn wij?

Bram de Moor
Projectleider
Linkedin
Dr. Johan de Rooij
Hoofdonderzoeker
Linkedin
Dr. Karin Oudshoorn
Big Data en Statistiek
Linkedin
Maaike Dekker
Onderzoeksanalist
LinkedIn
Diemer Harbers
Onderzoeksanalist
LinkedIn
Eline Barneveld
Projectmedewerkster
LinkedIn
Quinty Teggeler
Projectmedewerkster
LinkedIn
Merel van Enschot
Projectmedewerkster
LinkedIn
Tintin Wongthanaporn
ICT
LinkedIn
Alina Monster
Projectmedewerkster
LinkedIn

Over Urimon

Het Urimon onderzoek: Een eerste studie om te onderzoeken welke veranderingen er optreden in het profiel van een serie stoffen tijdens het ontstaan van een ernstige ziekte.

De ziekten waar wij naar kijken zijn kanker (alle vormen), cardiovasculaire ziekten zoals een beroerte of hartaanval en ziekten van het centrale zenuwstelsel zoals Parkinson, MS (Multiple Sclerose) en Alzheimer.

Het belang van het onderzoek

Hoe eerder iemand weet of hij of zij ziek is, des te eerder de behandeling kan starten. En hoe eerder de behandeling kan starten des te groter de kans op genezing. Dat is in het kort de essentie van het Urimon onderzoek; niemand hoort graag dat hij of zij ziek is, maar als iemand dan ziek is geworden, kan diegene er maar beter snel bij zijn. Het Urimon onderzoek is de eerste stap in de ontwikkeling van een monitor die in bloed of urine iemands gezondheid in de gaten houdt.

De onderzoeksvragen van het onderzoek zijn:

  • Is het mogelijk om het profiel van deze serie stoffen in bloed of urine te gebruiken om een vroege waarschuwing te krijgen bij het ontstaan van ernstige ziekten?
  • Geven de specifieke veranderingen in het profiel van de stoffen een aanwijzing welke ziekte aan het ontstaan is?

Onze aanpak

Als wij veranderingen vinden in het profiel van de stoffen in monsters die genomen zijn voordat de lichamelijke klachten zich openbaarden, hebben we de eerste onderzoeksvraag positief beantwoord. Als we bij mensen die kanker ontwikkelen andere veranderingen vinden, dan bij mensen die hart- en vaatziekte ontwikkelen, hebben we de tweede onderzoeksvraag positief beantwoord. Op basis van de antwoorden op de twee onderzoeksvragen zullen we de beslissing kunnen nemen het onderzoek voort te zetten en uit te breiden of het onderzoek te staken.

Het is nu nog niet mogelijk om met onze metingen ziekten vast te stellen, deelnemers lopen dus ook niet het risico dat we “per ongeluk” bij iemand iets vinden. Ons onderzoek is er juist voor bedoeld te onderzoeken of dat mogelijk is in de toekomst.

Wij houden ons aan de richtlijnen voor goed en ethisch (medisch) handelen. Voor algemene informatie over uw rechten bij verwerking van uw persoonsgegevens kunt u de privacy verklaring en de disclaimer onderaan deze website raadplegen. U kunt ook de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.

Medisch Wetenschappelijk Onderzoek

Dit onderzoek is opgezet door You2Yourself BV uit Enschede en wordt uitgevoerd in samenwerking met huisartsen, apotheken en laboratoria door heel Nederland. De medisch-ethische toetsingscommissie van het Universitair Medisch Centrum in Utrecht heeft dit onderzoek goedgekeurd. Algemene informatie over de toetsing van onderzoek vindt u in de brochure ‘Medisch-wetenschappelijk onderzoek’. Deze brochure kunt u hier downloaden.

Over Stibion Biobank

Stibion staat voor Stichting Biobank Oost Nederland en is gevestigd in Enschede. De doelstelling van de Biobank is het mogelijk maken en ondersteunen van onderzoek naar gezondheidsmonitoring en vroege detectie van ziekte. Het is een stichting zonder winstoogmerk en zij is speciaal opgericht om het Urimon onderzoek mogelijk te maken. Stibion verwerkt en bewaart uw materiaal en gegevens volgens de laatste richtlijnen en strengste veiligheidsnormen en staat onder toezicht van de Toetsingscommissie Biobanken (TCBio) van het Universitair Medisch Centrum Utrecht. Wanneer een deelnemer daar in zijn toestemmingsformulier toestemming voor heeft gegeven dan kunnen ook andere partijen (Universiteiten, onderzoeksinstellingen en bedrijven) monsters aanvragen uit de Biobank. Die aanvragen zullen worden beoordeeld op kwaliteit en op doelstelling, want ze mogen alleen gebruikt worden voor gezondheidsmonitoring en vroege detectie van ziekte. Uitgifte van materiaal en gegevens gebeurt altijd gecodeerd en dus anoniem. Zo helpen uw monsters mogelijk ook andere onderzoeken dan Urimon om gezondheidsmonitoring en vroegdetectie van ziekten zo snel mogelijk tot een realiteit te maken.

Over You2Yourself

Het bedrijf You2Yourself (Y2Y) richt zich op de ontwikkeling van een “ziektewaarschuwingssysteem”, waarmee we in de toekomst wellicht ernstige ziektes eerder kunnen ontdekken. Y2Y betaalt het Urimon onderzoek en het systeem dat Y2Y voor ogen heeft, detecteert het ontstaan van ziekte en geeft aan welke ziekte precies aan het ontstaan is. Met deze informatie kan een arts in de toekomst verder onderzoek verrichten en op die manier voorkomen dat een ernstige ziekte te laat wordt opgemerkt.

Technologie

Online Platform

Het Urimon-platform is ontwikkeld als een state-of-the-art cloud platform. De ontwikkeling van het online platform hebben we vormgegeven aan de hand van strikte richtlijnen met betrekking tot beveiliging en privacy.

Privacy

Het Urimon-platform is ontwikkeld in overeenstemming met ISO27001, ISO27002, ISO27017, NEN7510 en ISAE3402

Bloed- en urine analyse

De stoffen die we in de bloed- en urinemonsters gaan meten behoren tot de klasse van nucleïne-zuren. We bepalen hun concentratie met behulp van zogenaamde Next Generation Sequencing methodes. We doen geen metingen die iets zeggen over erfelijkheid of risico’s op erfelijke ziekten. Onze metingen geven alleen een momentopname van de situatie op het moment van bloedafname of urine opvang. Het is nu nog niet mogelijk om op deze manier ziekten vast te stellen, men loopt dus ook niet het risico dat we “per ongeluk” iets vinden. Onze studie is er juist voor bedoeld te onderzoeken of dat mogelijk zou kunnen zijn in de toekomst.

We zullen in elk bloed- of urinemonster van zo’n 500-1000 verschillende stoffen de concentratie bepalen. Daarmee behoort deze studie tot de zogenaamde “big data” analyses. Geavanceerde statistische analyse methodes zullen worden gebruikt om in de grote hoeveelheid data die we uit de monsters verkrijgen naar patronen te zoeken die ziekte detecteren.