Over het Urimon onderzoek

Ons onderzoek

De Urimon studie: Een eerste studie om te onderzoeken welke veranderingen er optreden in het profiel van een serie stoffen tijdens het ontstaan van een ernstige ziekte.

De ziekten waar wij naar kijken zijn kanker (alle vormen), cardiovasculaire ziekten zoals een beroerte of hartaanval en ziekten van het centrale zenuwstelsel zoals Parkinson en MS (Multiple Sclerose).

De onderzoeksvragen van de studie zijn:

  • Is het mogelijk om het profiel van deze serie stoffen in bloed of urine te gebruiken om een vroege waarschuwing te krijgen bij het ontstaan van ernstige ziekten?
  • Geven de specifieke veranderingen in het profiel van de stoffen een aanwijzing welke ziekte aan het ontstaan is?

Medisch Wetenschappelijk Onderzoek

Dit onderzoek is opgezet door You2Yourself BV uit Enschede en wordt uitgevoerd in samenwerking met huisartsen en laboratoria door heel Nederland. De medisch-ethische toetsingscommissie van het Universitair Medisch Centrum in Utrecht heeft dit onderzoek goedgekeurd. Algemene informatie over de toetsing van onderzoek vindt u in de brochure ‘Medisch-wetenschappelijk onderzoek’. Deze brochure kunt u hier downloaden.

Wie zijn wij?

mr. Bram de Moor
Projectleider
Linkedin
Dr. Johan de Rooij
Hoofdonderzoeker
Linkedin
Dr. Karin Oudshoorn
Big Data en Statistiek
Linkedin
mw. Sandy Ashaqa
Projectmedewerker
Linkedin
Dr. Cristina Gomez-Martin
Bio informatics
LinkedIn

Over Urimon

Het belang van de studie

Hoe eerder iemand weet of hij of zij ziek is, des te eerder de behandeling kan starten. En hoe eerder de behandeling kan starten des te groter de kans op genezing. Dat is in het kort de essentie van de Urimon studie; niemand hoort graag dat hij of zij ziek wordt maar als iemand dan ziekt wordt, kan diegene er maar beter snel bij zijn. De huidige studie is de eerste stap in de ontwikkeling van een monitor die in bloed of urine iemands gezondheid in de gaten houdt.

Onze aanpak

Als wij veranderingen vinden in het profiel van de stoffen in monsters die genomen zijn voordat de lichamelijke klachten zich openbaarden, hebben we de eerste onderzoeksvraag positief beantwoord. Als we bij mensen die kanker ontwikkelen andere veranderingen vinden, dan bij mensen die hart- en vaatziekte ontwikkelen, hebben we de tweede onderzoeksvraag positief beantwoord. Op basis van de antwoorden op de 2 onderzoeksvragen zullen we de beslissing kunnen nemen het onderzoek voort te zetten en uit te breiden of het onderzoek te staken.

Het is nu nog niet mogelijk om met onze metingen ziekten vast te stellen, deelnemers lopen dus ook niet het risico dat we “per ongeluk” bij iemand iets vinden. Onze studie is er juist voor bedoeld te onderzoeken of dat mogelijk is in de toekomst.

Wij houden ons aan de richtlijnen voor goed en ethisch (medisch) handelen. Voor algemene informatie over uw rechten bij verwerking van uw persoonsgegevens kunt u de privacy verklaring en de disclaimer onderaan deze website raadplegen. U kunt ook de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.

Technologie

Online Platform

Het Urimon-platform is ontwikkeld als een state-of-the-art cloud platform. De ontwikkeling van het online platform hebben we vormgegeven aan de hand van strikte richtlijnen met betrekking tot beveiliging en privacy.

Privacy:

Het Urimon-platform is ontwikkeld in overeenstemming met ISO27001, ISO27002, ISO27017, NEN7510 en ISAE3402

Bloed- en urine analyse

De stoffen die we in de bloed- en urinemonsters gaan meten behoren tot de klasse van nucleïne-zuren. We bepalen hun concentratie met behulp van zogenaamde Next Generation Sequencing methodes. We doen geen metingen die iets zeggen over erfelijkheid of risico’s op erfelijke ziekten. Onze metingen geven alleen een momentopname van de situatie op het moment van bloedafname of urine opvang. Het is nu nog niet mogelijk om op deze manier ziekten vast te stellen, men loopt dus ook niet het risico dat we “per ongeluk” iets vinden. Onze studie is er juist voor bedoeld te onderzoeken of dat mogelijk zou kunnen zijn in de toekomst.

We zullen in elk bloed- of urinemonster van zo’n 500-1000 verschillende stoffen de concentratie bepalen. Daarmee behoort deze studie tot de zogenaamde “big data” analyses. Geavanceerde statistische analyse methodes zullen worden gebruikt om in de grote hoeveelheid data die we uit de monsters verkrijgen naar patronen te zoeken die ziekte detecteren.